<-- home

Docker Cheat Sheet

İmaj İşlemleri

Sistemdeki Docker imajlarını listelemek için:

$ docker images

Docker Hub üzerinden imaj indirmek için:

$ docker pull name

Docker Hub üzerinde imaj aramak için:

$ docker search name

Sistemde bulunan imajı silmek için:

$ docker rmi <id>

Sistemde bulunan tüm imajları silmek için:

$ docker rmi $(docker images -q)

Konteyner İşlemleri

Sadece çalışan konteynerlarını listelemek için:

$ docker ps

Tüm konteynerları listelemek için:

$ docker ps -a

En son çalışan konteynerleri görmek için:

$ docker ps -l

Belirtilen konteyner üzerinde başlatma, durdurma ve yeniden başlatma işlemleri yapmak için:

$ docker start/stop/restart <id>

Docker imajını kullanarak bir konteyner oluşturmak için:

$ docker run <image>

--name: Docker imajına çalıştırken isim vermek için:

$ docker run --name web tutum/hello-world

-it: Intercative modda konteynerden terminale bağlantı yapmak için:

$ docker run -it ubuntu

–d: Konteyneri arka planda çalıştırmak için:

$ docker run -d --name web -p 8081:80 tutum/hello-world

-p: Konteyner ile host sistem arasında port yönlendirmesi yapmak için:

$ docker run -p 8080:80 tutum/hello-world

Konteynerde komut çalıştırmak için:

$ docker exec <id> command

Konteyner bilgisini görmek için:

$ docker inspect <id>

Çalışan bir konteynere bağlanmak için:

$ docker attach <id>

Çalışan bir konteyner ne kadar kaynak tükettiğinin bilgisini almak için:

$ docker stats <id>

Çalışan bir konteynerdeki processlerin bilgisini almak için:

$ docker top <id> 

Konteyner silmek için:

$ docker rm <id>

Sistemdeki tüm konteynerleri durdurmak için:

$ docker stop $(docker ps -a -q)

Sistemdeki tüm konteynerleri silmek için:

$ docker rm $(docker ps -a -q)

alt text